W Oddziale Bydgoskim SEP w dniu 15 grudnia 2016 r. zorganizowano tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne. Gościem spotkania był prezes SEP Piotr Szymczak. W tym roku uroczystość została poprzedzona otwartym zebraniem Zarządu Oddziału z udziałem przedstawicieli kół i komisji oddziałowych. Celem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w 2016 roku oraz przekazanie informacji o działaniach Zarządu Głównego SEP w zakresie realizacji wniosków XXXVI WZD SEP z 2014 roku i planach działania na dalsze lata.

Zebranych powitał prezes Oddziału Bydgoskiego SEP Sławomir Cieślik. W pierwszej części zebrania prezes SEP Piotr Szymczak przedstawił bardzo szeroko zakres prac zrealizowanych przez Zarząd Główny SEP w dwóch pierwszych latach obecnej kadencji oraz główne cele działalności stowarzyszenia w przyszłości. W dalszej części zebrania prezes Oddziału Sławomir Cieślik zaprezentował sprawozdanie z działalności Oddziału w 2016 r. Podczas tego roku zorganizowano dla członków Oddziału dwie wycieczki poznawczo-szkoleniowe: sześciodniową wycieczkę do Irlandii i wycieczkę do Centrum Zastosowań Światła przy Philips Lighting Poland w Pile. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia zorganizowane wspólnie z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Tematy szkoleń to: ”Praca elektrowni wiatrowych w sieciach elektroenergetycznych” oraz „Mikroinstalacje prosumenckie – idea, zasada działania i nowe podejście do projektowania”. Stałym punktem programu działalności Oddziału Bydgoskiego od osiemnastu lat jest ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” organizowana dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zebranie zakończyła ożywiona dyskusja, dotyczącą działalności SEP w zakresie egzaminów kwalifikacyjnych dla elektryków.

 

Podczas zebrania Zarządu Oddziału Bydgoskiego SEP z prezesem SEP Piotrem Szymczakiem

 

W drugiej części spotkania uczestniczyli sympatycy SEP oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Oddziałem Bydgoskim SEP. Gośćmi tej części byli miedzy innymi: Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i prezes Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej prof. Jan Mućko, Dyrektor Polskich Sieci Elektroenergetycznych Oddział w Bydgoszczy Przemysław Ciszewski, przedstawiciel TELE-FONIKA Kable Zakład Bydgoszcz Sebastian Zakrzewski, Wiceprzewodniczący Bydgoskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznej NOT Ryszard Pukszto oraz Dyrektor Technikum Elektryczno-Energetycznego w Bydgoszczy Wiesława Sraga. Odczytano list Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz ENEA Operator Włodzimierza Hypszera. Podczas uroczystości prezes SEP Piotr Szymczak wręczył odznaki honorowe i medale im. prof. Alfonsa Hoffmanna wyróżnionym członkom Stowarzyszenia. Wręczono również złotą odznakę honorową SEP dla wyróżnionego Koła Seniorów. Spotkanie przebiegało w miłej, świątecznej atmosferze. 

Dyskusja członków Oddziału Bydgoskiego SEP podczas otwartego zebrania Zarządu Oddziału

 

 

 Szafirową odznakę honorową SEP otrzymali Zbigniew Baliński i Franciszek Gładykowski. Od lewej: prezes SEP Piotr Szymczak, Zbigniew Baliński, Franciszek Gładykowski  i prezes Oddziału Bydgoskiego SEP Sławomir Cieślik

 

 Prezes Piotr Szymczak i odznaczony srebrną odznaką honorową SEP prezes Oddziału Bydgoskiego SEP Sławomir Cieślik

 

Podczas spotkania świąteczno-noworocznego w Oddziale Bydgoskim SEP

 


 

Sponsorzy

Radio PIK
http://www.radiopik.pl/
Energo Partner
Eltax
4Service