Numer
specjalizacji

Nazwa specjalizacji

01

Aparatura Elektryczna

02

Automatyka i Technika Pomiarowa
w IRSEP Bydgoszcz: 6 rzeczoznawców

03

Elektronika, Zarządzanie i Organizacja Pracy
w IRSEP Bydgoszcz: 1 specjalista

04

Elektroakustyka

05

Maszyny i Napędy Elektryczne
w IRSEP Bydgoszcz: 6 rzeczoznawców

06

Elektronika
w IRSEP Bydgoszcz: 5 rzeczoznawców, 3 specjalistów, 1 weryfikator

07

Technika Świetlna

08

Instalacje i Urządzenia Elektryczne
w IRSEP Bydgoszcz: 8 rzeczoznawców, 10 specjalistów, 2 weryfikatorów

09

Telekomunikacja i Teleinformatyka
w IRSEP Bydgoszcz: 3 rzeczoznawców, 3 specjalistów, 1 weryfikator

10

Trakcja Elektryczna

11

Elektrownie, Elektrociepłownie i Ciepłownie
w IRSEP Bydgoszcz: 4 rzeczoznawców, 2 specjalistów, 2 weryfikatorów

12

Elektrotechnika Morska

13

Badania Środowiskowe

14

Sprzęt Elektryczny Powszechnego Użytku

15

Sieci Elektroenergetyczne
w IRSEP Bydgoszcz: 22 rzeczoznawców, 4 specjalistów, 1 weryfikator

16

Inżynieria Materiałowa

17

Elektrotermie Przemysłowe

18

Elektromechatronika Pojazdów Samochodowych

19

Komputery i Sieci Komputerowe
w IRSEP Bydgoszcz: 2 rzeczoznawców

20

Elektrotechnika w Rolnictwie
w IRSEP Bydgoszcz: 2 rzeczoznawców, 3 specjalistów, 2 weryfikatorów

21

Energoelektronika
w IRSEP Bydgoszcz: 2 rzeczoznawców

22

Eksploatacja Systemów

23

Elektrotechnika w Górnictwie

24

Energetyka Przemysłowa
w IRSEP Bydgoszcz: 4 rzeczoznawców, 1 weryfikator

25

Elektrostatyka
w IRSEP Bydgoszcz: 1 specjalista

26

Dydaktyka w Elektryce
w IRSEP Bydgoszcz: 2 rzeczoznawców

27

Jakość Energii Elektrycznej

Sponsorzy

Radio PIK
http://www.radiopik.pl/
Energo Partner
Eltax
4Service