W Ośrodku Rzeczoznawstwa w Bydgoszczy wykonujemy:

Liczne ekspertyzy wpływy na sieć elektroenergetyczną elektrowni biogazowych/wiatrowych

Projekty techniczne wyprowadzenia mocy z elektrowni biogazowych/wiatrowych

Opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji elektrowni biogazowych/wiatrowych

Opracowania instrukcji ruchowych współpracy między np. elektrowniami biogazowymi a Zakładem Energetycznym

Oceny techniczne maszyn i urządzeń elektroenergetycznych w zakresie ich przystosowania do minimalnych wymagań dotyczących BHP podczas ich użytkowania

______________________________________
Przypominamy:
Dnia 31 grudnia 2005 r. upłynął termin obowiązkowego dostosowania maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu wyprodukowanych i eksploatowanych przed dniem 1 stycznia 2003 r. do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Wymaganie to jest określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (2004.05.01 Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).
______________________________________

Specjalistyczne oceny, np: ocena możliwości zapłonu przetaczanego toluenu od wyładowania elektrycznego z odzieży lub osoby obsługującej

Oceny prawidłowości pomiaru energii elektrycznej

Oceny prawidłowości wykonania projektów

Instrukcje i wytyczne do nadawania znaku CE na urządzeniach elektrycznych

Oceny stanu technicznego agregatów prądotwórczych

Weryfikacje i oceny jakości robót montażowych instalacji elektrycznej

Opracowania kosztorysów wykonania instalacji elektrycznej

Szkolenia w zakresie BHP przy eksploatacji urządzeń przetwarzających pole elektromagnetyczne

Specjalistyczne szkolenia. Rodzaj szkoleń zależy od potrzeb zleceniodawcy. W przypadku, gdy Ośrodek nie dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach w danym dziale - wówczas korzystamy z usług rzeczoznawców z innych Ośrodków.

Pomiary elektryczne takie jak :pomiary rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badania i pomiary okresowe instalacji odgromowych obiektów budowlanych- wykonywane zarówno w małych jak i w dużych firmach. Wszelkie pomiary wykonywane są przez osoby z wieloletnim doświadczeniem. Możecie Państwo liczyć na rzetelność i profesjonalizm. W przypadku, gdy osoby wykonujące pomiary muszą mieć dostęp do ściśle strzeżonych pomieszczeń (np. w budynkach ZUS, w Urzędach Skarbowych, szpitalach, itp.)- GWARANTUJEMY PEŁNĄ DYSKRECJĘJeżeli macie Państwo jakikolwiek problem związany z zagadnieniami ogólnie pojętej elektryki, elektroenergetyki, elektrotechniki 
NAPRAWDĘ WARTO ZADZWONIĆ!

 

 

Sponsorzy

Radio PIK
http://www.radiopik.pl/
Energo Partner
Eltax
4Service