IZBA RZECZOZNAWCÓW
Ośrodek Rzeczoznawstwa w Bydgoszczy

Ośrodek Rzeczoznawstwa w Bydgoszczy wznowił swoją działalność w roku 2004. Stanowi część Izby Rzeczoznawców SEP i jest wyodrębnioną jednostką działalności gospodarczej Oddziału Bydgoskiego SEP. 
Obecnie w Ośrodku zarejestrowane są 64 osoby z uprawnieniami rzeczoznawcy bądź specjalisty w 14 działach. Wiele osób posiada uprawnienia rzeczoznawcy w kilku działach, a również są osoby, z uprawnieniami rzeczoznawcy oraz specjalisty. W Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Bydgoszczy zarejestrowanych jest:

- 66 rzeczoznawców SEP,
- 27 specjalistów SEP,
- 9 weryfikatorów.

Z Ośrodkiem współpracują rzeczoznawcy i specjaliści, osoby o znacznym dorobku zawodowym, legitymujący się wymaganymi uprawnieniami w swoich specjalnościach.

Usługi świadczone są na najwyższym poziomie technicznym.

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Bydgoszczy świadczy usługi obejmujące:
Ekspertyzy, opinie, doradztwo, badania i pomiary, instrukcje, 
szkolenia specjalistyczne, nadzory i powiernictwo inwestycyjne oraz projekty techniczno-ekonomiczne w zakresie:

* urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych *
* energetyki przemysłowej, napędów i automatyki *
* elektrowni, ciepłowni i odnawialnych źródeł energii *
* elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki *

W opracowaniu Ośrodka uwzględniamy praktyczne możliwości współfinansowania projektowanych zamierzeń ze środków funduszy krajowych i unijnych.
Mamy przekonanie, że usługi Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Bydgoszczy przyczynią się do wymiernych korzyści dla instytucji i przedsiębiorstw.

 

Sponsorzy

Radio PIK
http://www.radiopik.pl/
Energo Partner
Eltax
4Service