Olimpiada Euroeletra

Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizatorem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka olimpiady obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodach: technik elektryk, technik elektronik i  technik teleinformatyk, poszerzone o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym olimpiady. Ze względu na tematykę olimpiady biorą w niej udział  głównie uczniowie techników ale często wśród laureatów są również uczniowie liceów ogólnokształcących. Uczniowie ci muszą wykazać dużą samodzielność w  zgłębianiu dziedzin wiedzy objętych olimpiadą, które nie maja odzwierciedlenia w programach nauczania ich szkół. Olimpiada jest organizowana od 1998 roku z  inicjatywy ówczesnego Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy (dzisiejszego Technikum Elektryczno-Energetycznego Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy).  Współorganizatorami olimpiady jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz  Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy. Za organizację i stronę merytoryczną olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady, którego siedzibą jest Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Euroelektra zdjęcie grupowe

Laureaci, finaliści i uczestnicy zawodów III stopnia olimpiady z organizatorami oraz gośćmi  podczas uroczystego zakończenia XVI edycji EUROELEKTRY, które odbyło się 23 kwietnia 2014 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

 

Olimpiada finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, sponsorów i partnerów branżowych. 
Partnerami branżowymi i sponsorami olimpiady są: 
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne- Północ S.A.,
- APATOR S.A., 
- MEGA-POL S.A.,
- ELTOR Sp. z o.o.,
- WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. 
Urząd Miasta Bydgoszczy na organizację olimpiady przyznaje Bydgoski Grant Oświatowy.

 

Partnerzy Olimpiady Euroelektra

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Urząd miasta Bydgoszcz Ministerstwo Edukacji Wisniowski PSE PSE Północ WTiE ZSEM AMwG MegaPol Eltor ZS12 Apator SEP
01 / 14

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

02 / 14

Urząd miasta Bydgoszcz

03 / 14

Ministerstwo Edukacji

04 / 14

Wisniowski

05 / 14

PSE

06 / 14

PSE Północ

07 / 14

WTiE

08 / 14

ZSEM

09 / 14

AMwG

10 / 14

MegaPol

11 / 14

Eltor

12 / 14

ZS12

13 / 14

Apator

14 / 14

SEP

Reklamy