W dniu 24 września 2014 r. Zarząd Główny SEP na mocy uchwały ustanowił w SEP

 

rok 2015 Rokiem prof. Alfonsa Hoffmanna

 

w 130. rocznicę urodzin Profesora, współtwórcy nowoczesnej elektroenergetyki polskiej, założyciela 

i dyrektora Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek” SA, współprojektanta i budowniczego wielu elektrowni wodnych i sieci elektrycznych, wychowawcy młodych kadr energetycznych, działacza społecznego, prezesa (1937-1938) i członka honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

prof. Alfons Hoffmann (1885-1963) 

Człowiek wielce zasłużony dla rozwoju 

przemysłu elektroenergetycznego w naszym kraju 

wybitny syn Pomorza

 

Prezes (1937-1938) Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego aktywny działacz. Zasłynął zorganizowaniem walnego zjazdu SEP w 1938 r. na M/S Piłsudski. W latach 1918-1929 tworzył zręby Państwowości Polskiej na Pomorzu. W okresie 1924-1938, jako przedsiębiorczy, ale i prawy dyrektor Spółki Gródek S.A., zbudował Pomorski System Elektroenergetyczny. Aktywny działacz i animator ruchu śpiewaczego, wielki przyjaciel harcerstwa. Wybitny syn Pomorza. W 1957 r. jako pracownik PAN Wydziału B Ekspert w zakresie elektrowni wodnych budownictwa Wodnego otrzymuje tytuł profesora.

Nauczyciel i wychowawca wielu roczników studentów Politechniki Gdańskiej.

 

Dla upamiętnienia działalności i zasług Profesora, uchwałą XXXI Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich został ustanowiony medal im. profesora Alfonsa Hoffmanna, który jest nadawany w uznaniu ich twórczych zasług w rozwoju energoelektryki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uprawianych przez Profesora.

 

 

Sponsorzy

Radio PIK
http://www.radiopik.pl/
Energo Partner
Eltax
4Service