Program uroczystości Centralnych:

11.00 - 12.00 Powitanie gości w foyer

12.00 – 12.05 Rozpoczęcie imprezy przez prowadzącego

12.05 - 12.15 Powitanie przybyłych gości przez Prezesa Oddziału SEP

12.15 – 12.20 Zaproszenie przez prowadzącego, Prezesa

O/Bydgoskiego SEP do wygłoszenia referatu okolicznościowego

12.20 – 12.35 Wygłoszenie referatu okolicznościowego przez Prezesa O/Bydgoskiego SEP

12.35 – 13.00 Wystąpienia przybyłych gości, na zaproszenie prowadzącego

13.00 – 13.30 Wręczenie odznaczeń i wyróżnień przez Prezesa Oddziału Bydgoskiego SEP

13.30 – 13.35 Zaproszenie do wystąpienia przedstawiciela odznaczonych przez prowadzącego

13.35 - 13.40 Zakończenie części oficjalnej wraz z podziękowaniem gościom za uczestnictwo

13.40 – 14.00 Przerwa

14.00 – 14.50 Koncert zespołu muzycznego Marka Czekały

14.50 – 16.00 Zaproszenie przybyłych na lampkę szampana oraz poczęstunek

 

 


 

Sponsorzy

Radio PIK
http://www.radiopik.pl/
Energo Partner
Eltax
4Service