Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000032870 sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KSR/13825/02/681. Adres Siedziby Stowarzyszenia: 00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14A. 
Nr REGON 000671480. 
  Stowarzyszenie Elektryków Polskich prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7.04.1988 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) w oparciu o Statut SEP z 27.05.1997 r. wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach (ustawa z 19.11.1999 - Prawo działalności gospodarczej - Dz.U. nr 101 poz. 1178 z późniejszymi zmianami). 
   Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000032870 sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KSR/13825/02/681. Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wymienionym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 654 z 14 czerwca 2000 r. - tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich (IRSEP) jest agendą działalności gospodarczej Stowarzyszenia powołaną w 1959 roku, którą tworzą ośrodki rzeczoznawstwa SEP zlokalizowane w strukturach oddziałów SEP.

 

 

Ośrodkiem kieruje dyrektor/kierownik, który zarządza nim jednoosobowo, reprezentuje i odpowiada za jego działalność na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez prezesa i skarbnika oddziału SEP. Prace zlecane do ośrodków rzeczoznawstwa SEP zgodnie ze Statutem SEP i Regulaminem Izby Rzeczoznawców SEP są wykonywane przez rzeczoznawców i specjalistów SEP, którzy mają uprawnienia nadane przez Komisję Kwalifikacyjną Izby Rzeczoznawców SEP, po sprawdzeniu i ocenie wykształcenia, kwalifikacji, praktyki i osiągnięć zawodowych w zakresie jednego lub kilku działów specjalistycznych. Izba Rzeczoznawców przyznaje uprawnienia w 27 działach obejmujących cały zakres szeroko rozumianej elektryki. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Rada Izby Rzeczoznawców SEP spośród wybitnych przedstawicieli działów specjalistycznych. Jednym z istotnych zadań Komisji jest dbanie o jakość i nowoczesność wykonywanych prac. Wśród rzeczoznawców i specjalistów IRSEP jest wielu profesorów - uznanych autorytetów w swoich dziedzinach. Dlatego ośrodki rzeczoznawstwa SEP mogą podejmować się również rozwiązywania nietypowych problemów, którym nie mogą sprostać profesjonalne branżowe firmy komercyjne.

Sponsorzy

Radio PIK
http://www.radiopik.pl/
Energo Partner
Eltax
4Service