Ośrodek Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Bydgoszczy jest wyodrębnioną jednostką działalności gospodarczej Izby Rzeczoznawców SEP.

Z Ośrodkiem współpracują rzeczoznawcy i specjaliści, osoby o znacznym dorobku zawodowym, legitymujący się wymaganymi uprawnieniami w swoich specjalnościach.

Usługi świadczone są na najwyższym poziomie technicznym.

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Bydgoszczy świadczy usługi obejmujące:
Ekspertyzy, opinie, doradztwo, badania i pomiary, instrukcje, 
szkolenia specjalistyczne, nadzory i powiernictwo inwestycyjne oraz projekty techniczno-ekonomiczne w zakresie:

* urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych *
* energetyki przemysłowej, napędów i automatyki *
* elektrowni, ciepłowni i odnawialnych źródeł energii *
* elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki *

W opracowaniu Ośrodka uwzględniamy praktyczne możliwości współfinansowania projektowanych zamierzeń ze środków funduszy krajowych i unijnych.
Mamy przekonanie, że usługi Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Bydgoszczy przyczynią się do wymiernych korzyści dla instytucji i przedsiębiorstw.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Sponsorzy

Radio PIK
http://www.radiopik.pl/
Energo Partner
Eltax
4Service